Category : Rodzaje terapii

Psychologia w Polsce

Kierunek psychologia kojarzy się w większości ze studiami i to z reguły mocno zbliżonymi do studiów na kierunkach medycznych. Oczywiście, jak najbardziej tak jest, ponieważ w pewnym sensie psycholog jest lekarzem mentalnym. Warto jednakże podkreślić, read more