Category : Rodzaje terapii

Psychologia w Polsce

Kierunek psychologia kojarzy się w większości ze studiami i to z reguły mocno zbliżonymi do studiów na kierunkach medycznych. Oczywiście, jak najbardziej tak jest, ponieważ w pewnym sensie psycholog jest lekarzem mentalnym. Warto jednakże podkreślić, read more

Psychopedagogika

Jedną z charakterystycznych dyscyplin pedagogiki okazuje się między innymi tytułowa psychopedagogika, która stanowi jeden z ważniejszych działów tej specjalizacji naukowej. Oparta jest ona stricte na czystej psychologii, a dokładniej rzecz biorąc read more