Psychopedagogika

Psychopedagogika

Jedną z charakterystycznych dyscyplin pedagogiki okazuje się między innymi tytułowa psychopedagogika, która stanowi jeden z ważniejszych działów tej specjalizacji naukowej. Oparta jest ona stricte na czystej psychologii, a dokładniej rzecz biorąc uwzględnia zagadnienia z zakresu wychowania dziecka – człowieka w ogóle oraz rozwoju i samorozwoju jednostki. Nauka psychologii w wydaniu psychopedagogicznym bazuje zwłaszcza na tym, że tworzy dziedzinę, która jest związana z eksploracją oraz funkcjonowanie w życiu na co dzień.
W psychopedagogice trzeba podkreślić zwłaszcza fakt, że to dziedzina, która łączy w sobie psychologię, wychowanie oraz edukację. Jest ona często określana jako sfera mocno zbliżona do psychologii rozwojowej i wychowawczej. W niej występują przeróżne metody badawcze, jakie zaczerpnięte zostały z psychologii eksperymentalnej. Mowa tu o podstawowej dyscyplinie, do której nawiązuje psychopedagogika. Musimy również dodać, że jest w tej dziedzinie bardzo istotne, żeby realizować treningi psychoedukacyjne.

Korzysta się również z programów edukacyjnych obejmujących specjalne kształcenie, kształcenie ustawiczne, ale i samorozwój.
Termin psychopedagogika nazywający omawianą tu dziedzinę humanistycznych nauk odnosi się do pojęcia po raz pierwszy użytego przez profesora Henri Pierona. Jest to forma pedagogiki naukowej bazującej na psychologii dziecka. Pierwszy raz pojęcie to zostało zastosowane w roku 1957koronki bawełniane i od tego momentu towarzyszy psychologii ogólnej na stałe. Warto także wspomnieć o tym, że Edgar Stones pierwszy raz wykorzystał termin psychopedagogika w swojej naukowej publikacji.