Psychologia w Polsce

Psychologia w Polsce

Kierunek psychologia kojarzy się w większości ze studiami i to z reguły mocno zbliżonymi do studiów na kierunkach medycznych. Oczywiście, jak najbardziej tak jest, ponieważ w pewnym sensie psycholog jest lekarzem mentalnym. Warto jednakże podkreślić,https://formyca.pl/pl/c/PARAPETY/13 że psychologia to jedna z wiodących dyscyplin humanistycznych a nie biologiczno-chemicznych jak czysta medycyna nastawiona na ratowanie człowieka pod kątem fizyczności. Psychologia nie jest jednak nawet trochę prostsza do ukończenia niż klasyczne studia medyczne na kierunkach lekarskich.
W szczególności warto zwrócić uwagę na to, że aby zostać psychologiem z prawdziwego zdarzenia, niestety musimy w Polsce ukończyć studia i to w pełnym wymiarze, przez co rozumie się zwłaszcza studia jednolite, magisterskie. Kolejna sprawa to specjalizacja, a więc zawężenie nauczania do określonej dziedziny, konkretnej specjalności.

Warto zatem wspomnieć przykładowo o psychologii społecznej, psychologii reklamy czy psychologii rodziny. Po studiach tego typu można być psychologiem standardowo, ale też pracować jako szkolny pedagog, na przykład w różnorodnych placówkach oświatowo-wychowawczych, pracować z młodzieżą trudną, upośledzoną, pracować jako trener mentalny w dużych korporacjach, jako menadżer czy też w agencji reklamowej jako specjalista od psychologii marketingu. Istnieje również opcja kształcenia się na kierunku psychologicznym w szkole policealnej. Jest to najczęściej realizacja wybranej, wąskiej specjalizacji nastawionej konkretnie na dany wymiar psychologii. Jestkoncentrator tlenu wynajem to zazwyczaj roczny czy maksymalnie dwuletni kierunek, z czego do najpowszechniejszych zalicza się terapię uzależnień, psychologię żywienia, psychologię biznesu i reklamy, socjologię.