Techniki pracy psychologa

Techniki pracy psychologa

Psychologia to dziedzina humanistyczna, która wiąże się z zastosowaniem wielorakich technik i metod badawczych. Wśród nich sporo to techniki pisane, a wiec takie, jakie wiążą się z wywiadami, rozmowami, ale też połączone są z badaniem pacjentów poprzez kwestionariusze, testykonstrukcje betonowe oraz rozmaitego typu ankiety.
Testy to jedno z najpowszechniejszych narzędzi stosowanych w psychologii, które mają określić stan jednostki, jej odczucia, a często są one o wiele bardziej efektywne w swych skutkach niż przykładowo klasyczna forma rozmowy czy też wywiadu ustnego, ponieważ pacjentowi jest się łatwiej wypowiedzieć na piśmie, bądź wiele wynika z odpowiednio komponowanych pytań, a pacjent nawet nie wie, że psycholog w ten właśnie sposób do niego dociera. Testy są uznawane w dziedzinie psychologii za podstawę instrumentów wspomagających pracę specjalisty. Wiele psychologicznych testów opiera się także na mierzeniu zdolności człowieka, a w tym wypadku w grę wchodzi chociażby test na inteligencję, który też pełni funkcję psychologicznego testu.

Nie zapominajmy też o technice obiektywnej, którą niewątpliwie wspomniane testy są. Jest wiele specjalistycznych form testów, które nastawione są na badanie psychologiczne w konkretnym przypadku. Pozwala na uzyskanie pełnego obrazu, rzetelnych informacji oraz rozlicznych wskazówek umożliwiających dalszą walkę z problemem pacjenta. Podobnie ciekawie jako narzędzie stosowane w psychologii na co dzień prezentują się ankiety. Są to niedługie z reguły formy wypowiedzi, jakie robione są tak, aby można było z nich wyciągnąć szerokie wiadomości i duże spostrzeżenia na temat pacjenta i jego sytuacji.
odwrócona osmoza