Stres w psychologii

Stres w psychologii

Permanentne napięcie odczuwane każdego dnia. Natłok codziennych obowiązków. Zbyt duże wymagania stawiane względem nas. Tego rodzaju sytuacje oraz szereg innych zjawisk, jakie wywoływane są przez często rozwój cywilizacji, powodują stany zwane eustresem oraz dystresem. Pierwszy z wymienionych jest reakcją obronną, jaką wytwarza ludzki organizm w związku z byciem jednostki w sytuacji stresującej. Wiele jest takich sytuacji, jakie wywołują mimo natężonego stresu w człowieku determinację i motywację. To pozwala człowiekowi dalej działać, intensywnie pracować i niekiedy nawet przetrwać w trudnych okolicznościach, w jakich się znalazł.

Stres czasami wiąże się z pozytywnym działaniem, stając się motorem napędzającym, co nierzadko wiąże się także z wydzielaniem się dużych ilości adrenaliny. W takich momentach mówi się o sytuacji zwanej eustresem. Korzyści stresu są oceniane wówczas na plus. Jeżeli natomiast chodzi o dystres, czyli drugie z wyżej wymienionych pojęć, to jest to także reakcja obronna organizmu, jaka jednakże wiąże się z negatywnymi skutkami stresu. Warto wspomnieć o tym, że dystres jest negatywnym zjawiskiem mogącym przerodzić się w chorobę. Musimy zatem zwrócić uwagę na to, że dystres w tej postaci nie mobilizuje a osłabia jednostkę. By móc odróżnić czy stres w naszym przypadku działa na plus czykurs skiturowy na minus, powinniśmy wybrać się na sesję do terapeuty, który jako dyplomowany i właściwie wykwalifikowany w danym kierunku psycholog na pewno udzieli nam szeregu wskazówek po przeprowadzeniu z nami wywiadu, ale też zrobieniu odpowiednich testów, ankiet itd.
smarownica