Author : csip.pl

Techniki pracy psychologa

Psychologia to dziedzina humanistyczna, która wiąże się z zastosowaniem wielorakich technik i metod badawczych. Wśród nich sporo to techniki pisane, a wiec takie, jakie wiążą się z wywiadami, rozmowami, ale też połączone są z badaniem pacjentów read more

Socjologia

Dziedzina, która wiąże się z psychologią, stanowiąc jedną z najważniejszych nauk społecznych w ogóle. Okazuje się ona także wiodącą dyscypliną z zakresu dziedzin humanistycznych. read more

Co robi socjologia?

Socjologia jest stawia na równi z psychologią, jeżeli chodzi o istotność tejże nauki w dziedzinie ogólnej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych. Socjologia towarzyszy jednostkom od wielu stuleci a eksperci read more