Psychologia – specjalizacje

Psychologia – specjalizacje

Kiedy studiuje się naukę ogólną zwaną psychologią, pod koniec kształcenia każdy student tego kierunku zobligowany jest zrealizować odpowiednią specjalizację, uprzednio przez siebie wybraną. W grę wchodzi kilka możliwych wariantów tego typu specjalizacji. Więcej na ich temat przedstawimy w poniższych częściach naszego artykułu.
Zacznijmy może od tego, że psychologia posiada taką specjalizację jak tak zwana psychologia kliniczna. Bazuje ona w głównej mierze na tym, że studenci mają ścisły związek z anatomią. Ponadto, ich głównym zadaniem jest znajdywanie powiązań między tym, w jaki sposób zachowuje się człowiek pod kątem biologicznym.

Dodatkowo, poprzez ukończenie studiów na tej specjalizacji, studenci mają możliwość rozwoju ścieżki kształcenia w kierunku pracowania z chorymi ludźmi, którzy mają upośledzenia umysłowe, ale też nabyte a nie wrodzone dysfunkcje mentalne, na przykład pracują w szpitalach psychiatrycznych.
Psychologia społeczna to kolejna z dostępnych specjalizacji w obrębie psychologii. Jest to dziedzina wiążąca się zwłaszcza z gruntownym badaniem zachowania człowieka w społeczeństwie. Jest to istotne, żeby zwrócić uwagę na szereg przeróżnych zjawisk społecznych, które aktualnie występują w danym badanym środowisku czy określonym przedziale czasowym. Jest to na przykładBlaty granitowe kuchenne Bydgoszcz psychologia reklamy, czy psycholog wspierający duże grupy pracownicze w wielkich firmach o charakterze korporacyjnym. Można także mówić o psychologii marketingu, która także jest bardzo przydatna w szeroko rozumianej promocji i reklamie.
implanty trójmiasto